Flodkrebs - Nebbemølle Put&Take

Go to content

Main menu:

Flodkrebs

Fiskearter
Flodkrebs Astacus astacus.
Flodkrebsen er almindelig udbredt i Danmark, hvor den lever i rent og iltrigt vand.

Levesteder
Krebsen finder skjul i brinker (stejle områder nær bredden), hvor den kan grave dybe huller, samt under trærødder, sten og lignende. Den går ned på en vanddybde indtil 4-5 meter. Krebsen tåler kun lidt salt i vandet og kan ikke formere sig eller overleve et skalskifte i vand, hvor der er en saltholdighed på mere end 5 promille. Krebsen kræver meget ilt i vandet, hvor den lever,

Flodkrebsen
Ved fangst. Skal den genudsættes i Nebbemølle put & take
Føde
Krebsen er mest aktiv om natten, hvor den stort set er altædende. Den æder insektlarver, muslinger, snegle, fiskerogn, svækkede fisk samt rodskud af vandranunkel, tusindblad og kransnål. Til gengæld er krebsen selv udsat for at blive ædt af aborrer, gedder og ål.
Skalskifte
For at vokse må krebsen skifte sin stive skal. Fra den smider den gamle skal, til den nye er færdighærdet, går der 8-10 dage. Kun i denne periode uden skal kan krebsen vokse. Ungkrebs skifter skal 7-8 gange årligt, hvorimod de voksne hunner skifter skal en enkelt gang om året. De voksne hanner skifter skal to gange årligt og opnår derved at blive større end hunnerne.
Formering
Krebsen bliver kønsmoden som 3-årig og måler da 7-8 centimeter. Parringen finder sted i september-november, hvor hannen afsætter en slimkapsel med sæd på hunnen nær æggelederens udmunding. Æggene bliver 3-6 uger senere afsat mellem halefødderne i en slim, der samtidig opløser sædkapslerne, hvorved sædcellerne bliver frigjort og befrugter æggene. Hunnen bærer de 50-350 æg under bagkroppen i et halvt år. Omkring 10 % af æggene overlever.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu