Regnbueørred - Nebbemølle Put&Take

Go to content

Main menu:

Regnbueørred

Fiskearter
Fangst:
Regnbueørreden må man gerne hjemtages og er en god spisefisk. Vi ser helst at man tager fisken med hjem.
Man må kun genudsætte fisken hvis den er fanget på enden spinner eller flue og ikke bløder fra gællene.
Fotografering/ Afvejning:
Gerne

Kendetegn:
Regnbueørreden ligner i facon meget den hjemmehørende ørred, idet den er strømlinet, nærmest torpedoformet. Dambrugsfisk kan dog være ret højryggede og mere kraftige i bygning. Ligesom andre laksefisk har den en fedtfinne mellem rygfinnen og halefinnen. Ryggen er olivengrøn, mens sider og bug er sølvskinnende. Langs siden er der desuden et mere eller mindre kraftigt, lyserødt bånd, ligesom gællelåget er rødligt.
Fangstmetoder:
Regnbueørreden fiskes især i put-and-take søer, hvor den kan fanges både ved spinnefiskeri, på flue og ved agnfiskeri. Der fremstilles endda såkaldt ”ørredpasta”, som er en dejagtig agn der fås i mange farve og smagsvarianter, og kan være enten flydende eller synkende.
Regnbueørred er i Danmark en af de mest almindelige dam- og havbrugsfisk. Den blev første gang indført i Danmark i 1894 og erstattede hurtigt ørred og kildeørred i mange dambrug, da den vokser hurtigere og er mere tolerant over for høje sommertemperaturer. Siden 1970’erne har antallet af dambrug hvor regnbueørred opdrættes været faldende, men dette er snarere et udtryk for at dambrugene er blevet større og mere effektive, end at produktionen er faldet. Man regner med at den årlige produktion af regnbueørred i Danmark vil nå op på 100.000 ton inden for få år.
Udsætning:
Put-and-take fiskeri efter regnbueørred er relativt udbredt i Danmark, hvilket kan skyldes at det er lettere tilgængeligt, idet man mange steder kan leje grej, og samtidig er søerne ofte indrettet således at fiskepladserne er let tilgængelige. Den høje koncentration af fisk gør også, at man næsten kan være garanteret en fangst, og denne type fiskeri er derfor mere oplagt som familieudflugt med børn end de fleste andre typer lystfiskeri.
Regnbueørred er i Danmark en af de mest almindelige dam- og havbrugsfisk. Den blev første gang indført i Danmark i 1894 og erstattede hurtigt ørred og kildeørred i mange dambrug, da den vokser hurtigere og er mere tolerant over for høje sommertemperaturer. Siden 1970’erne har antallet af dambrug hvor regnbueørred opdrættes været faldende, men dette er snarere et udtryk for at dambrugene er blevet større og mere effektive, end at produktionen er faldet. Man regner med at den årlige produktion af regnbueørred i Danmark vil nå op på 100.000 ton inden for få år
I forbindelse med omlægningen til større dambrug er metoden ændret, så man nu i højere grad opdrætter regnbueørreder i recirkulerende dambrug, hvor vandet renses og genanvendes, hvilket mindsker både forureningen, risikoen for udslip og vandforbruget.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu