Fiskearter - Nebbemølle Put&Take - Nebbemølle Put&Take

Go to content

Main menu:

Fiskearter - Nebbemølle Put&Take

Fiskearter

Bækørred
Bækørred er en dansk fisk, som kun får det rigtige bækørredpræg, når den får
opfyldt sine krav til levested. Den kendes på de røde prikker, på kroppen.
Bækørreden (Salmo trutta fario) er en underart af ørred. Den fødes i et vandløb og tilbringer hele sit liv der. Hvis den var vandret til en sø, var den blevet til en søørred, men langt de fleste ørreder vælger at svømme ud i havet og bliver til havørreder, der altid har været den dominerende form. Den normale bækørred plejer ikke at veje mere end 2½ kilo, men kan dog blive større alt efter forholdene i åen, helt op til 4-5 kilo. Det er også lavet opdræts-bækørreder til udsætning i lystfisker søer, såkaldte Put and take søer. De ørreder der bliver udsat i Nebbemølle er 1-8 kilo, men så store bliver de ikke i naturen. Den lever af insekter, tanglopper og mindre fisk, herunder andre bækørreder. Den er eftertragtet af lystfiskere

Guldørred
Dambrugsejeren Svend Pape fra Purhus Dambrug tæt ved Randers var manden der stod bag udviklingen af guldørreden. Dambrugsejeren arbejede i mange år på at udvikle denne fisk, og der er tale om en krydsning mellem de to specifikke regnbuearter, nemlig Donaldson- og Campolsregnbueørred. Guldørreden er en forædlet variant af den almindelige regnbueørred, og den kan fanges med de samme metoder. Den er dog kendt for at være ret svær at overliste, så selvom man ofte kan se stimer af guldørreder i vandet, kan det være svært at få dem til at hugge. Guldørreden blev oprindelig fremavlet på grund af sit udseende og sin gode smag, og det er ikke underligt, at den smukke fisk er blevet populær i put & take-søerne. Der udsættes jævnligt guldørreder i Nebbemølle i størrelsesorden af 1-8 kg.

Regnbueørred
Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)er indført fra Amerika i 1885. Det største eksemplarbliver sjældent over 75-80 centimeter lange og 10-12 kilo. De fleste regnbueørreder er dambrugsfisk, det vil sige opdrættede fisk. Danmark er en af de største ørredproducenter i verden. Den har fået sit navn på grund af den røde streg Langs sidelinjen på fisken. I saltvand bliver den kaldt Steelhead.På grund af sin gode tilpasningsevne er regnbueørred med succes udsat overalt i
verden.I Nebbemøllesøen udsættes de fra 1-11 kg. Regnbueørreden er slet ikke så følsom som sine artsfæller ørred og laks over for lave vandtemperaturer og urent vand. Regnbueørreden er meget velegnet til opdræt,fordi den vokser hurtigt. Lystfiskere nyder godt af, at ørreder fra såvel dambrug som havbrug når de slipper løs.

Kildeørred
Denne smukke laksefisk er en krydsning mellem en fjeldørred (røding) og en kildeørred. Den minder i udseende mest om kildeørreden, men bliver betydelig større. Den kræver forholdsvis koldt og iltrigt vand og trives derfor godt i Nebbemølle, specielt i vinterhalvåret. Der udsættes med jævne mellemrum ferskvandsopdrættede Kildeørreder på ca.1-6 kg i Søen. De smukke og velsmagende fisk er tildels svære at fange på powerbait, men ses jævnligt, når de patruljerer bredzonen for småfisk og andet spiseligt.

Tigerørred
Flot tigerørred med mosaik på kroppen Ved bugen og på siderne er tigerørreden svagt lyserød. På siderne er der lyse striber, som danner et flot mosaik på kroppen. Kropsformen og hovedet er smallere end bækørredens. Tigerørred lever primært af insektlarver, orme, tanglopper, små krebsdyr, snegle,biller, græshopper, og diverse insekter samt småfisk som hundestejle, elritser og smerling. Tigerørred fangespå små blink og spinnere i forskellige farver, samt regnorm, tigerorm, maddiker, græshopper,tørfluer og vådfluer. I mange Put and Take vande fanges den også på Power Bait/Glo Bait. De udsættes i søen fra 800g - 4 kg. 

Græskarpe
Græskarpen kommer oprindeligt fra Amurfloden i Kina. Den er i sin naturform olivengrøn, men findes også i en kultiveret albinoversion. Den har et meget højt stofskifte, som bl.a. gør den stort set umættelig. Den kan ikke formere sig i Danmark. For at småfisk skal kunne overleve en dansk vinter, skal de på det tidspunkt, vinteren sætter ind, være større end 10 cm. At de er et effektivt middel til bekæmpelse af alger/vegetation er ingen hemmelighed.
  • Størrelse: Op til 150 cm. Oftest kun 60-80 cm. ( max. 45 kg)
  • Alder: Maksimum 20-25 år
  • Normal temperatur område for levevis. 3-35 °C
Græskarperne skal genudsættes i søen

Diamantstør
Acipenser gueldenstaedti
Størrelse: 60-150 cm, 1-15 kg, kan nå op på 200 cm og veje over 100 kg, men er dog noget mindre i danske P&T
Udseende: Snuden er usædvanlig kort og rundet for en stør. Række på fire skægtråde er tættere på spidsen af snuden end på munden. Sideskællene er 21-50 i antal. Disse kendetegn adskiller Diamantstør fra Stjernehus,
Farver: Ryggen er mørk, grålig grøn eller brun. Bugen er lys. Skællene er lysere i farven.
Formering: Går op i floderne for at gyde. I Rusland er gydningen mellem april og juni.
Føde: Organismer på bunden og fisk.
Udbredelse og levesteder: Naturlige bestande af Diamantstør er fundet i Sortehavet, Kaspiske Hav og Azovskoye Hav så vel som floderne som munder ud i disse vande, .
Støren skal genudsættes i Nebbemølle P&T


Flodkrebsen
udbredt overalt i Danmark Krav til levesteder
På trods af sit navn findes flodkrebs fortrinsvis i søer, hvor vandet er rent og iltrigt. Den er endvidere varmekrævende og lever først og fremmest på lune, lavvandede lokaliteter med fast bund.
er nataktiv og gemmer sig om dagen mellem trærødder, under sten eller i huler, som udgraves i sø-brinken.
Flodkrebsen er som voksen et rovdyr og lever af små frøer, orme, fisk, snegle og insektlarver, mens krebseungerne fortrinsvis lever af halvrådne planter og alger
Flodkrebs kan blive op til 15 år gamle.
Man må ikke fiske efter flodkrebsen i Søen.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu